RUIL

REPAREER

DEEL

TE KOOP

Mens & Maatschappij

Diensten

Cursussen

Banen

Onroerend goed

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van ProPromo, te vinden op https://propromo.nl. Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik ProPromo.nl niet als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

Eigendomsrechten:
Tenzij anders vermeld, bezit ProPromo.nl de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de site ProPromo.nl. U heeft toegang bij ProPromo.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag geen:

Materiaal kopiëren of opnieuw publiceren van ProPromo.nl
Materiaal van ProPromo.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
Materiaal van ProPromo.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren.
Inhoud van ProPromo.nl herdistribueren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum 01-05-2022.

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. ProPromo filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen.

Opmerkingen gemaakt door gebruikers weerspiegelen niet de standpunten en meningen van ProPromo.nl. Deze opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving is ProPromo.nl niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de opmerkingen op deze website.

ProPromo.nl behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

 

Hyperlinks naar ProPromo.nl:
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstellingen, zoekmachines, nieuwsorganisaties.
Deze organisaties en bedrijven mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link:

a op geen enkele manier misleidend is

b: niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert

c: past binnen de context van de site van de linkende partij.

Andere linkverzoeken van organisaties nemen wij in overweging en keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat:

a: de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven

b: de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons

c: er voordeel voor ProPromo is door de zichtbaarheid van de hyperlink 

d: de link is opgenomen in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link:

a: op geen enkele manier misleidend is

b: impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten

c: past binnen de context van de site van de linkende partij.

 

Als u geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@propromo.nl Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht aub ca 2 weken op een reactie.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten:
We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:
Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. Wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Heeft u een vraag? Neem contact op